Kresy Wschodnie - scenariusz lekcji

Celem scenariusza jest:

  • kształcenie postaw tolerancji i zrozumienia dla różnorodności mieszkańców;
  • budzenie świadomości łączności z Polonią i potrzeby niesienia pomocy.
  • budzenie szacunku do dokonań poprzednich pokoleń

Scenariusz lekcji pochodzi z publikacji „Historia powojenna Dolnego Śląska”. W swym założeniu materiał ten ma stanowić pomoc dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w przygotowaniu ciekawych lekcji, których tematy zwykle nie pojawiają się w podręcznikach historii lub WOS-u, a dotyczą zagadnień z zakresu powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida