Kryzysy społeczno‑polityczne w PRL

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Geneza poznańskiego czerwca”, „Wypadki czerwcowe”, „Wizyta Chruszczowa”, „Skutki poznańskiego czerwca i październikowych zmian”, „Mała stabilizacja?”, „Przyczyny wydarzeń marcowych w 1968 roku”, „Polski marzec”, „Polski grudzień”, „Dekada Gierka”, „Kryzys roku 1976”, „Opozycja antykomunistyczna”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to charakterystyka polityki Bolesława Bieruta. 

Materiał zawiera: Tekst o walkach w łonie PZPR; tekst Barbary Andrzejewskiej i Ewy Chrąży z książki „Testy do podręcznika Poznajemy przeszłość”; tekst Listu 34. Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza; tekst o pracy politycznej; tekst wystąpienia Gomułki 19 czerwca 1967 r. na VI Kongresie Związków Zawodowych; tekst o powstaniu Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża; o dekadzie Gierka „Chudy finał tłustej dekady”.

Materiał zawiera 9 ilustracji: Zdjęcie uczestników wydarzeń w Poznaniu w sali sądowej; manifestacji na ul. Armii Czerwonej (obecnie Święty Marcin); pogrzebu jednego z uczestników wydarzeń poznańskich z widocznym na pierwszym planie sztandarze z napisem „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!” ( zdanie to pochodzi z Manifestu Komunistycznego Karola Marksa i Fryderyka Engelsa i uchodziło za sztandarowe hasło komunistów); zdjęcie przemówienia Gomułki do tłumu „Dość wiecowania, dość manifestacji, czas przejść do codziennej pracy”; zdjęcie pierwszej gierkowskiej kartki na cukier, lipiec 1976; pomnika ofiar poznańskiego czerwca 1956; tablicy upamiętniającej wiec studentów domagających się wolności słowa; zdjęcie Pomnika Ofiar Grudnia w Gdyni z 1970, 25 ćwiczeń, w tym 8 interaktywnych.

Filmy 3: 1 Upamiętnienie ofiar stanu wojennego; 2 Strajki na Wybrzeżu; 3 Jan Paweł II z wizytą w Polsce.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: https://www.focus.pl/artykul/dekada-gierka-chudy-final-tlustej-dekady?page=5.
  • Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C375267%2Cwolne-zwiazki-zawodowe-wybrzeza.html.
  • Źródło: Wystąpienie W. Gomułki wygłoszone 19 czerwca 1967 roku na VI Kongresie Związków Zawodowych – fragment.
  • Źródło: Praca polityczna, [w:] , Obchody milenijne w 1966 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1998.
  • Źródło: List 34. Do Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza (14 marca 1964).
  • Źródło: Barbara Andrzejewska, Ewa Chrąży, Testy do podręcznika Poznajemy przeszłość od 1939 roku do czasów współczesnych, dla liceum i technikum. Zakres podstawowy, Toruń 2007.
  • Źródło: Polityka Bolesława Bieruta, [w:] Zbigniew Bażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1990.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida