Księżyc – naturalny satelita

Wstęp do tematu: Księżyc – naturalny satelita. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: informacje na temat ruchu Księżyca wokół Ziemi; film animowany pt. Fazy Księżyca (czas: 2:25 s); omówienie faz Księżyca; trzy polecenia dla ucznia związane z fazami Księżyca; rysunek obrazujący obserwatora na Księżycu w różnych położeniach względem Ziemi; wyjaśnienie do rysunku; fotografię przedstawiającą Księżyc widziany 2–3 dni po nowiu; określenie miesiąca synodycznego, miesiąca gwiazdowego; ciekawostkę związana z obserwacją faz Księżyca z różnych punktów Ziemi.

Zasób zawiera: wstęp dotyczący zaćmienia Księżyca; rysunek obrazujący ułożenie Ziemi, Słońca i Księżyca w momencie zaćmienia Księżyca; dwa rysunki przedstawiające położenie orbity Księżyca w stosunku do orbity Ziemi wokół Słońca; wyjaśnienie barwy Księżyca w momencie bliskim całkowitego zaćmienia (załamanie i rozpraszanie światła słonecznego); ćwiczenie interaktywne typu prawda/ fałsz zawierające osiem sformułowań; ciekawostkę związaną z osobą Krzysztofa Kolumba i zaćmieniem Księżyca; fotografię przedstawiającą fazy Księżyca z uwzględnieniem barwy.

Zasób zawiera: informację o odległości Księżyca od Ziemi; ogólne omówienie budowy powierzchni Księżyca; zdjęcie przedstawiające krater Kopernik na Księżycu; informację o kraterach na Księżycu; informacje o Heweliuszu jako ojcu selenografii; ciekawostkę dotyczącą badań Księżyca w przestrzeni kosmicznej (Łuna 1, Łuna 2, Apollo); informację dotyczącą pokrycia Księżyca przez regolit; informacje dotyczące skał księżycowych i wody na Księżycu.

Zasób zawiera: pięć sformułowań podsumowujących dotyczących budowy, obserwacji i zaćmienia Księżyca; dwa polecenia dla ucznia dotyczące miesiąca smoczego i miesiąca gwiazdowego.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: meteoryt, miesiąc gwiazdowy, miesiąc synodyczny, nów, pełnia, regolit, selenografia.

Zasób zawiera biogram: Jan Heweliusz

Zasób zawiera: dwa ćwiczenia interaktywne różnego typu (krzyżówka, prawda/ fałsz) dotyczące Księżyca.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida