Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej

Lekcja dotyczy formowania się zachodnich, południowych i północnych granic II Rzeczpospolitej. Omówione zostaną walki na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii i Mazurach, międzynarodowe decyzje w sprawie statusu Gdańska. Uczniowie analizują przebieg i znaczenie wojny polsko-bolszewickiej, która ostatecznie zakończyła proces kształtowania się granicy wschodniej Polski. Wskazują wady i zalety dwóch koncepcji (endeckiej i Piłsudskiego) dotyczących kształtu granicy wschodniej Polski oraz oceniają kształt granic pod względem bezpieczeństwa militarnego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.