Strona główna Kształtowanie się granicy z Niemcami i Czechosłowacją
Powrót

Kształtowanie się granicy z Niemcami i Czechosłowacją

Zasób składa się z osi czasu, kolorowej mapy przedstawiającej walkę o granice II Rzeczypospolitej oraz ćwiczenia interaktywnego dotyczącego kwestii wytyczenia granic z Niemcami i Czechosłowacją.

Zasób składa się z krótkiego opisu wyjaśniającego początek walk o granice odradzającego się państwa polskiego oraz dwóch ćwiczeń interaktywnych.

Zasób składa się z krótkiego wyjaśnienia bezpośrednich przyczyn wybuchu powstania wielkopolskiego, ilustracji przedstawiającej budynek poznańskiego Bazaru oraz ćwiczenia interaktywnego.

Zasób składa się z krótkiej informacji o dowódcach powstania, czarno‑białej fotografii przedstawiającej powstańców wielkopolskich, kolorowej mapy przedstawiającej przebieg powstania wielkopolskiego oraz współczesnego zdjęcia - Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu.

Zasób składa się z krótkiego wyjaśnienia na czym polegał problem z przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, kolorowego plakatu nawołującego do głosowania w plebiscycie za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski, podpisanego słowami: „Matko, pamiętaj o mnie - głosuj za Polską”.

Zasób składa się z oświadczenia rządu polskiego w sprawie powstania śląskiego 19 sierpnia 1919, wyjaśniającego przyczyny wybuchu powstania, informacji o przyczynach wybuchu II powstania śląskiego, czarno‑białej fotografii przedstawiającej powstańców śląskich oraz ćwiczenia interaktywnego. Uczeń wskazuje przyczyny wybuchu powstania.

Zasób składa się z krótkiego wyjaśnienia przyczyn wybuchu III powstania śląskiego oraz ćwiczenia interaktywnego związanego z treścią manifest powstańczego wydanego przez dyktatora powstania Wojciecha Korfantego.

Zasób składa się z krótkiego wyjaśnienia okoliczności przeprowadzenia plebiscytów na Warmii, Powiślu i Mazurach oraz trzech ćwiczeń interaktywnych - polecenie przeczytania relacji dziennikarskiej i zaznaczenia właściwych odpowiedzi związanych z  plebiscytem.

Zasób składa się z krótkiego opisu przebiegu III powstania śląskiego, kolorowej mapy - Powstania śląskie w latach 1919 - 1921, przedstawiającej: zasięg trzech powstań śląskich, miejsca najważniejszych potyczek oraz podział Górnego Śląska decyzją Rady Ambasadorów.

Zasób składa się z krótkiego wyjaśnienia przyczyn sporu o Śląsk Cieszyński między Polską i Czechosłowacją, dwóch ćwiczeń interaktywnych, oraz nagrania dźwiękowego - Wypowiedź Wincentego Witosa w sejmie w sprawie Śląska Cieszyńskiego.

Zasób składa się z polecenia napisania krótkiego tekstu do gazety, współczesnego zdjęcia przedstawiającego - Pomnik Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz trzech ćwiczeń interaktywnych związanych z kształtowaniem się granicy z Niemcami.

Bibliografia:

  • Źródło: OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 maja 1922 r. w sprawie podziału Górnego Śląska., dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/podzial-gornego-slaska-16879254 [dostęp 22.06.2021].
  • Źródło: K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 3, Rzeszów 1999, s. 103.
  • Źródło: Sprawozdanie stenograficzne ze 167 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 24 września 1920, [w:] . Cytat za: Andrzej Leszek Szcześniak, Historia 1918–1939, Innowacja, Warszawa 1993.
  • Źródło: C. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej (1918-1945), Kraków 2001, s. 17.
  • Źródło: T. Jędruszczak, Sprawa zachodnich i wschodnich granic Polski 1918-1921, t. 3, Warszawa 1962, s. 52.
  • Źródło: Oświadczenie rządu polskiego w sprawie powstania śląskiego - 19 sierpnia 1919 r, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1966, s. 58–59.