Strona główna Który kościół wybrać? Renesansowa reformacja
Powrót

Który kościół wybrać? Renesansowa reformacja

Zawartość: H. Breul "Życie Marcina Lutra", litografia; informacja o kwestiach religijnych w renesansie; polecenie przypomnienia wiadomości o teocentryzmie i sprawdzenia, które wyznania chrześcijańskie mają swoje świątynie w miejscowości ucznia.

Zawartość: informacje o sytuacji w Kościele od IV do XVI w.;

Zawartość: Portret Marcina Lutra, Lucas Cranach młodszy; biogram Marcina Lutra; główne zasady Luteranizmu;

Zawartość: portret Jana Kalwina, artysta anonimowy; biogram Jana Kalwina; główne zasady kalwinizmu;

Zawartość: obraz, Król Henryk VIII, anonimowy artysta; biogram Henryka VIII;główne zasady kalwinizmu;

Zawartość: informacja o relacjach między humanizmem a reformacją; obraz "Erazm z Rotterdamu"
Albrechta Dürera; Piotr Wilczek "Reformacja i literatura polskiego renesansu"; polecenie otwarte związanie z interpretacją tekstu.

Zawartość" portret Jana Gutenberga, anonimowy artysta; informacja o roli ruchomej czcionki w popularyzacji idei humanistów i reformatorów; Jean Delumeau "Cywilizacja Odrodzenia"; polecenie dotyczące rozumienia tekstu.

Bibliografia:

  • Źródło: Piotr Wilczek, Reformacja i literatura polskiego renesansu, dostępny w internecie: http://staropolska.pl/renesans/opracowania/Reformacja_literatura.html [dostęp 5.06.2021].
  • Źródło: Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 410.