Kultura i religia Bizancjum. Między Wschodem a Zachodem

Materiał składa się z części: „Cesarstwo zwraca się ku Europie”, „Żywa kultura z antycznymi korzeniami”, „Podzielony Kościół”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 3 filmy, 5 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne oraz polecenia dla ucznia i krótki arkusz samooceny dla ucznia. Może być wykorzystany w nauczaniu plastyki, historii w szkole ponadpodstawowej. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida