Kultura średniowiecza - test

Test sprawdzający znajomość podstaw kultury średniowiecznej. Można go wykorzystać w charakterze pracy sprawdzającej (20 min) na lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.