KWARTALNIK ROMSKI / NR 6/2 2012

Szkoła ponadpodstawowa
Język mniejszości narodowej lub etnicznej
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

W kwartalniku zamieszczone zostały informacje dotyczące aktualnych wydarzeń dotyczących społeczności romskiej w regionie radomskim i nie tylko, opisane zostały historie romskich rodów, poruszone zostały zagadnienia związane z kulturą, obyczajami i historią Romów.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.