Kwaśne opady

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Jak powstają kwaśne opady?”;
    • „Jakie są skutki kwaśnych opadów?”;
    • „W jaki sposób można zapobiegać kwaśnym opadom?”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje dziewięć ilustracji, trzy filmy, 10 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości – w tym dziewięć interaktywnych.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienie terminu „kwaśne opady”.

Aktualizacja tekstu: Adrianna Gumienna

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida