Kwasowe właściwości kwasu octowego

Film przedstawia różne reakcje kwasu octowego pokazujące jego kwasowe właściwości. Przykładowe reakcje to reakcje kwasu octowego z zasadami (wodorotlenkiem sodu).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida