Kwestia czasu

Materiał zawiera wiersz Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej Czas, krawiec kulawy, 6 ilustracji, 1 ciekawostkę, 11 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne, 5 poleceń, w tym 1 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Czas, krawiec kulawy, [w:] tejże, Wybór poezji, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 6–7.