Labirynt zawodów - test predyspozycji i zainteresowań zawodowych

Labirynt zawodów, to niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej.

Test przygotowano w trzech wersjach wiekowych. Dla każdej z tych grup przygotowane zostały multimedialne zasoby informacji zawodowej, które mogą być wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów przez doradców, pedagogów, nauczycieli, a także samodzielnie przez uczniów i ich rodziców.

Dla każdej z grup docelowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) przewidziane jest inne wsparcie po diagnozie, czyli konkretne multimedialne zasoby informacji zawodowej oraz propozycje kroków na ścieżce indywidualnego planowania rozwoju edukacyjno - zawodowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.