Łańcuch pokarmowy

Tablica przydatna jest w omawianiu tematów związanych ze zwierzętami, z dokarmianiem zwierząt i dbaniem o nie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.