Lasy równikowe

Materiał składa się z sekcji: "1. Krajobraz i klimat lasów równikowych", "2. Warunki życia w lesie równikowym", "3. Mieszkańcy lasów równikowych", "Podsumowanie", "Zadania". W kolejnych sekcjach scharakteryzowano klimat lasów równikowych, omówiono warunki życia panujące w poszczególnych jego warstwach  i przedstawiono tradycyjny tryb życia jego pierwotnych mieszkańców.Zwrócono też uwagę na zagrożenia dla istnienia lasów równikowych spowodowane wyrębem drzew i działalnością człowieka.

Materiał zawiera 9 ilustracji, 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi.Zastosowano zadania wielokrotnego wyboru oraz typu prawda - fałsz.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida