Le passé récent

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja językowa. Język obcy nowożytny
Szkoła podstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Tablica poglądowa przedstawiająca budowę i użycie passé récent.