Legendarne początki Polski

Czym jest legenda? W zasobie opis okoliczności powstawania legend. Pytania o autorów legend oraz określenie cech legendy.

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. W zasobie dwie strony komiksu, audiobook, oraz 3 ćwiczenia sprawdzające znajomość legendy. W zasobie znajdują się informacje, które można wykorzystać na lekcjach historii w klasie 5 oraz w przedmiotach: j. polski i plastyka.

Zasób zawiera film o Piaście i Popielu, komiks, tekst legendy, audiobook, ćwiczenie polegające na dopasowaniu cech Popiela, Piasta i Siemowita oraz współczesna fotografia Mysiej Wieży.

W zasobie znajduje się tekst legendy, film, komiks składający się z czterech grafik ilustrujących tekst legendy oraz ćwiczenie sprawdzające znajomość kolejności wydarzeń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida