Liczby dziesiętne

W trakcie ćwiczenia zadaniem uczniów jest zauważenie, że liczby dziesiętne różniące się tylko zerami na końcu zapisu są równe. Uczeń ma zauważyć możliwość skracania i rozszerzania zapisu liczb dziesiętnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.