Liczby przeciwne, określanie znaku działania, podstawowe działania arytmetyczne - zadania

Materiał zawiera ćwiczenia.

Ćwiczenia - liczby całkowite: porównywanie, znajdowanie liczb przeciwnych, obliczanie wartości bezwzględnej, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, zastosowania. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida