Liczebniki - karta pracy ucznia

Ćwiczenia powtarzające i utrwalające wiadomości dotyczące liczebnika dla uczniów klasy VI.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida