Liryka bezpośrednia

Tablica objaśniająca pojęcie liryki oraz liryki bezpośredniej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.