Strona główna Literatura jako język miłości
Powrót

Literatura jako język miłości

Materiał składa się z 5 sekcji: „Teksty kultury” i „Zadaniowo”.

Materiał zawiera 3 ilustracje (2 fotografie, 1 obraz), 27 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Zasób zawiera: polecenie przygotowania wypowiedzi na temat miłości; biogram Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej; informacje o twórczości; portret poetki i ciekawostkę (fragment tekstu Zofii Starowieyskiej‑Morstinowej o usposobieniu i zachowaniu Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej).

Zasób zawiera: wiersz Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej Modlitwa; 4 ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją utworu.

Zasób zawiera: wiersz Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej Kto chce, bym go kochała; 4 ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją utworu.

Zasób zawiera: wiersz Marii Pawlikowskiej -Jasnorzewskiej miss ameryka blues, 4 ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją utworu.

Zasób zawiera: wiersz Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej Tytanic; 3 ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją utworu; 1 ćwiczenie interaktywne dotyczące wszystkich utworów; obraz Gustava Klimta Pocałunek; 2 ćwiczenia otwarte związane z analizą i interpretacją dzieła; 1 polecenie napisania recenzji; 1 ćwiczenie interaktywne dotyczące symboliki pocałunku.

Zasób zawiera: 3 ćwiczenia otwarte; 1 polecenie, 3 ćwiczenia interaktywne, w tym słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Zofia Starowieyska-Morstinowa, Lilka, [w:] tejże, Ci, których spotykam, Kraków 1962, s. 97.
  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Modlitwa, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 23.
  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kto chce, bym go kochała, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 31–32.
  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, miss ameryka blues, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 74.
  • Źródło: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tytanic, [w:] tejże, Wybór poezji, oprac. Jerzy Kwiatkowski, Wrocław 1972, s. 75.