Look like a drowned rat - Idioms 6 - szablon do pracy z uczniami

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Szablon do pracy z uczniem będący dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze zwrotami urozmaicającymi wypowiedzi – idiomami. Szósta lekcja z tego cyklu ma za zadanie przedstawić uczniom zestawy idiomów, zawierających w sobie nazwy zwierząt. Uczniowie zapoznają się ze znaczeniami idiomów, uczą się znajdować dla nich ciekawe zastosowanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida