Lotar I (795-855)

ILustracja przedstawia pierwszego władcę Lotaryngii Lotara I.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida