Lud jedynego Boga – starożytny Izrael

Materiał zawiera polecenia dla ucznia przed lekcją o judaizmie Hebrajczyków.

Materiał zawiera opis: przekaz o Abrahamie i Ziemi Obiecanej oraz informację o monoteizmie Żydów (Hebrajczyków).

Materiał zawiera opis wyjścia z niewoli egipskiej i zawarcia przymierza z Jahwe przez Mojżesza (dekalog).

Materiał zawiera treść Dekalogu, fotografię góry Synaj i drzeworyt Gustave'a Doré „Mojżesz schodzi z góry Synaj”. Zawiera też polecenie (dwie części) do treści Dekalogu. Materiał możliwy do wykorzystania w nauczaniu religii i j. polskiego.

Materiał zawiera opis starożytnego Królestwa Izraela, mapę „Palestyna na przełomie II/I tysiąclecia p.n.e.” i polecenie do mapy. Zawiera też ilustrację interaktywną: świątynia Salomona.

Materiał zawiera opis i wyjaśnienie pojęć: niewola babilońska, diaspora. Zawiera też fotografię Ściany Płaczu i ćwiczenie interaktywne dotyczące chronologii dziejów starożytnego Izraela.

Materiał zawiera opis religii Izraelitów, judaizmu. Zawiera też ćwiczenie interaktywne dotyczące tej tematyki.

Materiał zawiera grafiki: gwiazda Dawida, współczesna flaga państwa Izrael. Zawiera też krótki opis słowny. Materiał możliwy do wykorzystania także na zajęciach WOS i religii.

Materiał zawiera tylko opis do grafiki z powiązanego zasobu: współczesna flaga państwa Izrael.

Materiał zawiera grafiki: menora (siedmioramienny świecznik), współczesne godło państwa Izrael. Zawiera też krótki opis słowny. Materiał możliwy do wykorzystania także na zajęciach WOS i religii.

Materiał zawiera zdjęcia następujących symboli judaizmu: Tora, tefilin, mezuza. Zawiera też krótki opis słowny. Materiał możliwy do wykorzystania także na zajęciach WOS i religii.

Materiał zawiera ćwiczenie interaktywne oraz polecenia sprawdzające dla ucznia z zakresu tematyki: symbole judaizmu.

Bibliografia:

  • Źródło: Księga Wyjścia, rozdział 20 (Wj, 20, 1‑17), [w:] Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida