Malarstwo abstrakcyjne

Prezentuje główne założenia programowe kierunku, wskazuje na różne odmiany abstrakcjonizmu, charakteryzuje twórczość czołowych przedstawicieli, zwraca uwagę na różnice w technikach malarskich między poszczególnymi odmianami abstrakcjonizmu. Prezentacja służy do omówienia części zagadnień ujętych w scenariuszu lekcji (45 minut). Może również stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida