Masa. Portret społeczeństwa kapitalistycznego z kulturą w tle

Materiał składa się z sekcji:  „Wprowadzenie”, „Społeczeństwo europejskie przełomu wieków”, „Zmiany w XIX‑wiecznej sztuce i architekturze”, „Kultura masowa i jej konsumenci”, „Zamiast podsumowania”.

Materiał zawiera:

 9 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 5 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych, 6 poleceń. 

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida