Strona główna „Melodie na Psałterz polski” Mikołaja Gomółki
Powrót

„Melodie na Psałterz polski” Mikołaja Gomółki

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do realizacji tematu pt. „Melodie na Psałterz polski” Mikołaja Gomółki. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z życiem i twórczością pierwszego polskiego kompozytora narodowego - Mikołaja Gomółki. Wyjaśnienie pochodzenia dzieła i streszczenie treści „Melodii na Psałterz polski”. Omówienie stylu kompozytora. Słuchanie pieśni: „Nieście chwałę mocarze” i „Kleszczmy rękoma”. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien pzryswoić po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.