Miasto otoczone murami

Ilustracja przedstawiająca dawne miasto otoczone murem obronnym. Takie miasta, jako zamknięte światy, stanowiły inspirację dla wielu baśni. Często miały własnego króla, czasem gnębił je smok lub zły czarownik. Królestwa pogrążone w złych czarach bywały otoczone murami lub zarośnięte roślinnością, przez którą trzeba się było przedrzeć, aby dotrzeć do środka. Udawało się to tylko nielicznym śmiałkom.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida