Michael Jacksons Story (Top Musicians 2)

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Szablon do pracy z uczniem będący dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie lekcji z serii „Top Musicians” – poświęconych słynnym artystom krajów anglojęzycznych. Lekcja dotyczy słynnego amerykańskiego artysty – Michaela Jacksona. Celem lekcji jest ćwiczenie umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Pracując z naturalnym tekstem oraz ze słynną piosenką wokalisty („You are not alone”), uczniowie ćwiczą praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Materiały przygotowane do lekcji są również  podstawą do omówienia problemu społecznego, jakim jest rasizm (na przykładzie Michaela Jacksona zmieniającego swój kolor skóry na biały).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida