Michał Anioł – sprawdzian wiadomości

Test sprawdza wiedzę na temat twórczości Michała Anioła i podstawowe informacje o odrodzeniu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.