Między wspomnieniem a autobiografią – o pamięci wojny i prawach młodości

Materiał składa się z sekcji: "O dziele", "Do przeczytania (I)", "Do przeczytania (II)", "Piwnica pod Baranami", "Autobiografia", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 1 ilustrację, 4 polecenia, 26 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, dostępny w internecie: https://www.wydawnictwoznak.pl/ksiazka/Dziewczynka-w-czerwonym-plaszczyku/556 [dostęp 22.06.2022 r.].
  • Źródło: Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. Katarzyna Zimmerer, Kraków 2001, s. 186.
  • Źródło: Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. Katarzyna Zimmerer, Kraków 2001, s. 184–185.
  • Źródło: Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. Katarzyna Zimmerer, Kraków 2001, s. 109.
  • Źródło: Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. Katarzyna Zimmerer, Kraków 2001, s. 103.
  • Źródło: Roma Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, tłum. Katarzyna Zimmerer, Kraków 2001, s. 20.
  • Źródło: Małgorzata Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
  • Źródło: Joanna Olczak-Ronikier, Piwnica pod Baranami czyli koncert ambitnych samouków, Warszawa 1994.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida