Miejsce Ziemi we Wszechświecie. Kształt i wymiary Ziemi

Opis dawnych poglądów na kształt Ziemi.

Tekst i ryciny opisujące położenie Układu Słonecznego w naszej Galaktyce. Do ewentualnego wykorzystania na lekcjach fizyki.

Materiał dotyczy kształtu i wymiarów Ziemi, w tym pomiaru Ziemi dokonanego przez Eratostenesa.

Materiał dotyczy teorii geocentrycznej i heliocentrycznej. Możliwość wykorzystania na lekcjach historii i fizyki.

Najważniejsze informacje dotyczące zagadnień związanych z miejscem Ziemi we Wszechświecie oraz kształtem i wymiarami Ziemi. W materiale jest też praca domowa.

Słowniczek do zagadnień związanych z miejscem Ziemi we Wszechświecie oraz kształtem i wymiarami Ziemi. Biogramy do wykorzystania na lekcjach historii

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida