Mierzymy i liczymy

Ćwiczenie interaktywne – utrwala umiejętność posługiwania się jednostkami miar w sytuacjach codziennych oraz porównywania odległości i długości odcinków.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.