Mięśnie

W materiale przedstawiono budowę mięśni, układu mięśniowego człowieka i jego znaczenie w organizmie. Materiał zawiera:

  1. Starter, w którym znajduje się rysunek obrazujący działanie mięśni ręki, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobuoraz cele sformułowane w języku ucznia
  2. Rozdział: Mięśnie szkieletowe, który zawiera galerię rysunków budowy układu mięśniowego człowieka wraz z rysunkiem przepony oraz ciekawostkę
  3. Rozdział: Budowa mięśnia szkieletowego ramienia, który zawiera rysunek budowy mięśnia szkieletowego ramienia oraz ciekawostkę i polecenie
  4. Rozdział: Praca mięśni szkieletowych, który ciekawostkę, polecenie, animację obrazującą współdziałanie mięśni szkieletowych w wykonywaniu ruchu oraz obserwację dotyczącą działania mięśni podczas chodzenia
  5. Rozdział: Praca mięśni wymaga energii, który zawiera polecenie, ciekawostkę oraz rysunek przedstawiający zależność poziomu kwasu mlekowego w mięśniu jako funkcję aktywności mięśniowej
  6. Podsumowanie zawierające 2 polecenia
  7. Słowniczek zawierający wyjaśnienia terminów: brzusiec, impuls nerwowy, przepona, ścięgno, układ ruchu

8. Zestaw 5 ćwiczeń interaktywnych

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida