Strona główna Mieszaniny jednorodne
Powrót

Mieszaniny jednorodne

Na tablicy zdefiniowano pojęcie mieszaniny jednorodnej oraz przedstawiono przykłady mieszanin jednorodnych, spotykanych w życiu codziennym. Dla każdego przykładu wskazano sposób (lub sposoby) rozdzielenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.