Mieszaniny

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Co to są mieszaniny i czy możemy je znaleźć w najbliższym otoczeniu?”;
    • „Jakie mieszaniny wyróżniamy?”;
    • „Czym różnią się mieszaniny od pierwiastków i związków chemicznych?”;
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje siedem ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, siedem poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz 10 ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „mieszanina”, „mieszanina jednorodna”, „mieszanina niejednorodna”, „pierwiastek chemiczny”, „reakcja chemiczna”, „zjawisko fizyczne”, oraz „związek chemiczny”.

Aktualizacja tekstu: Daria Kiszkowiak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.