Mieszaniny

W starterze postawiono pytanie zachęcające do poszukiwania związku między powietrzem a sałatką owocową. Zamieszczono ilustrację przedstawiającą trzy różne kolory farby z wyjaśnieniem, że mieszaniny powstają przez zmieszanie dwóch lub więcej substancji. Zawarto też wykaz treści, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania zapisane w języku ucznia - kryteria sukcesu.

W materiale wyjaśniono pojęcie mieszanina. Dokonano porównania substancji prostej, złożonej i mieszaniny w formie zestawienia tabelarycznego. Na schemacie przedstawiono podział materii ze względu na jej skład.

W materiale opisano mieszaniny jednorodne i niejednorodne. Przykłady wymienionych rodzajów mieszanin przedstawiono w  galerii zdjęć. Zamieszczono też instrukcję do samodzielnego sporządzenia mieszanin.

W materiale opisano różne metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych. Metody te zostały zaprezentowane na filmie.Zamieszczono też instrukcję do samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia w zakresie rozdzielania składników mieszanin. W formie ciekawostki przedstawiono na filmie proces krystalizacji jako przykład metody rozdzielania mieszanin jednorodnych.

W materiale zamieszczono instrukcję do zbadania, jak układają się drobiny w mieszaninie. Do tekstu dołączono galerię złożoną z czterech zdjęć ukazujących kolejne fazy tworzenia mieszaniny fasoli i maku.

Słowniczek, w którym zestawiono pojęcia: mieszanina, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, filtracja, rozdzielanie mechaniczne

Zestaw trzech ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zadania na dobieranie sprawdzają umiejętność odróżniania mieszanin jednorodnych od mieszanin niejednorodnych oraz dobierania metody rozdzielania do rodzaju mieszaniny.

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.