Mieszkamy nad morzem

Materiał składa się z sekcji: "1. Co nam daje morze?", "2. Miejscowości nadmorskie w Polsce", "3. Żuławy Wiślane", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania:". Zawarto w nim informacje na temat rozwoju gospodarki i turystyki na Pobrzeżu Bałtyku.

Zwrócono uwagę na  powstawanie i rolnicze wykorzystanie Żuław Wiślanych.

Materiał zawiera 7 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, typu prawda - fałsz i tekst z lukami sprawdzające wiedzę o dziedzictwie kulturowym Pobrzeża Bałtyku i jego wykorzystaniu gospodarczym.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "bursztyn", "prom", "stocznia", "elektrownia wiatrowa", "depresja"

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida