Mieszkaniec Księżyca

Scenariusz lekcji, podczas której dzieci będą doskonalić techniki rachunkowe, rozwijać umiejętności redagowania wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz poznawać legendy i techniki plastyczne.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida