Mieszko I – początki państwa polskiego

Polanie. W tekście zawarty jest opis początków państwa polskiego. W zasobie – mapy, polecenia, osi czasu, definicja grodu i plemienia.

W zasobie wyjaśniono cele i okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Omówiono wpływ chrześcijaństwa na organizację dworu Mieszka i państwa piastowskiego.

W zasobie znajduje się rysunek ołówkiem – Jan Matejko Mieszko I i Dobrawa.

Możliwość wykorzystania zasobu w kl.5 SP.

Zasób składa się z wiadomości wstępnych na temat drużyny Mieszka I, na 2 kolorowych ilustracjach rycerze z okresu panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego i wikingowie przybywający do osady słowiańskiej. Ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość nazw uzbrojenia drużyny. Do wykorzystania na lekcji historii sztuki.

W kraju Mieszka I. Zasób zawiera fragment nagrania dźwiękowego Fragment relacji Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich czyta Krzysztof Kulesza oraz ćwiczenie interaktywne. W zasobie opis kraju Mieszka I sporządzony przez Ibrahima Ibn Jakuba, audiobook, ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość tekstu.

Grody. Jak mieszkał Mieszko I? Uczeń dowiaduje się jak powstawały osady obronne za Mieszka I. W opisie etapy budowy osad obronnych oraz informacje o funkcji grodu i podgrodzia.

Podsumowanie Mieszko I początki państwa polskiego. Materiał zasobu umożliwia organizację procesu sprawdzenia wiedzy i umiejętności zgodnie z  PP dla klasy 4 SP na II etapie edukacyjnym – Początki państwa polskiego.

Bibliografia:

  • Źródło: Ibrahim Ibn Jakub, Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich, [w:] ,Monumenta Poloniae Historica , seria II, t. I, tłum. Tadeusz Kowalski, Kraków 1946, s. 50., Kraków 1946.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida