Miłość ojczyzny. Hymny Ignacego Krasickiego i Józefa Wybickiego

Starter: 

 • fotografia: Flaga z godłem Polski; informacje o hymnie jako przejawie wspólnoty narodowej; polecenie przypomnienia słów i znaczenia "Bogurodzicy";

Rozdział: Hymny polskie

 • współczesna fotografia: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie; definicja hymnu; fragment tekstu: Wacław Panek "Hymny polskie"; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Bogurodzica

 • Karta ze Statutów Łaskiego (1506) zawierająca pierwszy druk Bogurodzicy; fragment tekstu: Wacław Panek "Hymny polskie" oraz ćwiczenie otwarte związane z rozumieniem tekstu;

Rozdział: Hymn do miłości ojczyzny

 • Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny"; informacje o utworze; fragment tekstu: Wacław Panek "Hymny polskie"; definicja poematu heroikomicznego; zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących rozumienia i interpretacji tekstu;

Rozdział: Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

 • nagranie audio Mazurka Dąbrowskiego; fotografia: tablica upamiętniająca napisanie polskiego hymnu narodowego przez Józefa Wybickiego w Reggio nell’Emilia we Włoszech w lipcu 1797 roku; informacje o powstaniu "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech"; faksymile rękopisu "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech"; dwa fragmenty tekstu: Wacław Panek "Hymny polskie"; ćwiczenie interaktywne związane z rozumieniem tekstu; Józef Wybicki "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"; biogramy Stefana Czarneckiego, Napoleona Bonaparte, Jana Henryka Dąbrowskiego; zestaw ćwiczeń odnoszących się  analizy i interpretacji "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech"; Józef Wybicki "Mazurek Dąbrowskiego" oraz pięć poleceń dotyczących jego interpretacji;

Rozdział: Teksty do wyboru

 • Maria Konopnicka "Rota";  Casimir Delavigne "Warszawianka 1831";  Alojzy Feliński, Antoni Gorecki "Boże, coś Polskę… "; do każdego tekstu dołączono polecenie napisania notatki;

Rozdział: Hymn we współczesnej Europie

 • polecenie rozważenia, czy we współczesnej Europie hymnem państwowym mogłaby się stać pieśń religijna.

Rozdział: Zadaniowo

 • ćwiczenie interaktywne słowa klucze; polecenie wynotowania z  przeczytanych utworów fragmentów, które najlepiej charakteryzują Polskę (tabela interaktywna: autor i tytuł utworu, cytat, uzasadnienie); wyrażenie opinii wraz z uzasadnieniem na temat, który z utworów poznanych podczas lekcji najlepiej pełniłby funkcję hymnu Polski;

Bibliografia:

 • Źródło: Wacaław Panek, Hymny polskie, Poznań 1996, s. 31–32.
 • Źródło: Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, dostępny w internecie: (https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesn-legionow-polskich-we-wloszech.html).
 • Źródło: Maria Konopnicka, Rota, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rota.html.
 • Źródło: Alojzy Feliński, Antoni Gorecki, Boże, coś Polskę…, dostępny w internecie: (http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boze-cos-polske.html;).
 • Źródło: Casimir Delavigne, Warszawianka 1831, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/warszawianka-1831.html.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hymn-do-milosci-ojczyzny.html [dostęp 26.10.2023].
 • Źródło: Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mazurek-dabrowskiego.html [dostęp 26.10.2023].