Miłosne rozterki

Starter: 

  • obraz: Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej, poetki epoki Młodej Polski; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: O maków purpurowych

  • obraz: Gustaw Klimt, Pole maków: Kazimiera Zawistowska O maków purpurowych…; obraz: Carlos Schwabe, Zniszczenie; ilustracja do Kwiatów zła Charlesa Baudelaire'a; ćwiczenie interaktywne i zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji i analizy wiersza oraz zamieszczonych dzieł plastycznych; 

Rozdział: Fortepian się skarży i płacze

  • obraz: Konrad Krzyżanowski, Portret Bronisławy Ostrowskiej; informacje o twórczości poetki; Bronisława Ostrowska Fortepian skarży się i płacze; cztery obrazy powstałe na przełomie wieków i prezentujące kobiety siedzące przy pianinie; ćwiczenie interaktywne i zestaw ćwiczeń otwartych dotyczących interpretacji i analizy wiersza i zamieszczonych tekstów kultury; 

Rozdział: Dziewczyna przy pianinie

  • fortepian w kulturze współczesnej; obraz: Roy Lichtenstein, Dziewczyna przy pianinie; informacje o obrazie; trzy ćwiczenia otwarte dotyczące zamieszczonego obrazu; 

Rozdział: Zadaniowo

  • trzy ćwiczenie otwarte (w tym polecenie napisania analizy porównawczej wierszy Kazimiery Zawistowskiej O maków purpurowych… oraz Bronisławy Ostrowskiej Fortepian skarży się i płacze…. oraz polecenie napisania eseju na temat: „Subtelna poezja młodopolskich pisarek”); ćwiczenie interaktywne słowa‑klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimiera Zawistowska, O maków purpurowych…, [w:] tegoż, Poezje, Lwów 1903, s. 5.
  • Źródło: Bronisława Ostrowska, Fortepian skarży się i płacze, [w:] W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1993, s. 117.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida