Miłosne zatracenie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Starter: 

  • obraz: Maurycy Gottlieb, Taniec Salome; motyw femme fatale w sztuce; polecenia odwołujące się do wiedzy ucznia; 

Rozdział: Salome

  • obraz: Maurycy Gottlieb, Taniec Salome; osiem ćwiczeń otwartych dotyczących Salome ukazanej w Ewangelii wg św. Marka oraz obrazu Gozzolego; obraz: Franza von Stucka Salome; dwa ćwiczenia związane z obrazem;

Rozdział: Salome Jana Kasprowicza

  • Jan Kasprowicz "Salome" (fragmenty); informacje o utworze; zestaw ćwiczeń dotyczących analizy i interpretacji wiersza (w tym polecenie porównania utworu Jana Kasprowicza z tekstem biblijnym); ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: I wiem, że dłonie krew mi Twoja splami

  • fotografia: Julo, Kazimiera Zawistowska; informacje o Kazimierze Zawistowskiej; Kazimiera Zawistowska "Herodiada"; dziewięć ćwiczeń otwartych związanych z interpretacją wiersza; ćwiczenie interaktywne; 

Rozdział: Femme fatale

  • fotografia: Kadr z filmu Dama z Szanghaju (1947) prezentujący Ritę Hayworth; fotografia: Kadr z filmu Zabójcy (1946) z Avą Gardner i Burtem Lancasterem; grafiki Audrey Beardsley; fotografia: Portret Poli Negri; motyw femme fatale w filmach; "Salome" Oscara Wilde’a jako reinterpretacja biblijnej historii; siedem ćwiczeń dotyczących femme fatale różnych tekstach kultury (w tym odwołania do filmu Charlesa Bryanta  "Salome");

Rozdział: Zadaniowo

  • pięć ćwiczeń otwartych ( w tym polecenie napisania eseju na temat: „Salome – femme fatale w twórczości przełomu XIX i XX wieku”); ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimiera Zawistowska, Herodiada, [w:] W kręgu Salome i Astarte. Młodopolskie wiersze miłosne, oprac. Ireneusz Sikora, Wrocław 1993, s. 51.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Salome (fragmenty), [w:] tegoż, Wybór poezji, Wrocław 1973, s. 167–168.