Mistrzowie włoskiego renesansu

Prezentacja ukazuje głównych przedstawicieli włoskiego renesansu w dziedzinie architektury, rzeźby i malarstwa. Charakteryzuje ich twórczość oraz podaje główne ich dzieła. Ponadto zwraca uwagę na wybitne indywidualności, które realizowały się w kilku dziedzinach artystycznych. Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.