Młodzi Polacy - to my

Ćwiczenie wprowadzające w zagadnienie funkcjonowania młodych ludzi w społeczeństwie polskim. Uczniowie na jego podstawie mają określić pozytywne i negatywne skutki korzystania z telefonów komórkowych. Ćwiczenie jest uzupełnione ilustracją przedstawiającą młodych ludzi korzystających z telefonów komórkowych.

Materiał zawiera cele sformułowane w języku ucznia. Cele dotyczą problemów społeczno‑ekonomicznych społeczeństwa polskiego oraz sytuacji młodych ludzi w naszym kraju.

Materiał zawiera wykaz umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy oraz opis problemu jakim jest niedostosowanie polskiego szkolnictwa do wymagań pracodawców. Materiał zawiera także definicję mobilności pracowników oraz ćwiczenie polegające na przeprowadzeniu dyskusji na temat tego czy szkoła, do której uczęszczają uczniowie, wyposaża ich w umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Materiał zawiera opis rożnych uzależnień, które stanowią zagrożenie dla młodzieży. Do opisu dołączone jest ćwiczenie, które polega na ustaleniu dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne oraz tekst źródłowy dotyczący pracy Jarosława Kalinowskiego z uzależnionymi.

Materiał zawiera ilustrację znaku drogowego, na którym umieszczono napis stop uzależnieniom. Znak stanowi inspirację do wykonania zadania polegającego na przygotowaniu akcji edukacyjnej w szkole promującej życie bez uzależnień. Materiał jest dodatkowo zilustrowany tekstem na temat kreowania uproszczonego wizerunku młodzieży przez media.

Materiał przedstawia trudny okres dojrzewania oraz sugestie działań, które powinna podejmować młodzież podczas dokonywanych przez siebie wyborów. Podsumowanie zawiera dane statystyczne na temat poziomu wykształcenia Polaków ze względu na wiek z uwzględnieniem osób uczących się (2012 r.) i dwa ćwiczenia interaktywne, które należy wykonać na ich podstawie.

Bibliografia:

  • Źródło: [w:] Dz.U.2019.2277, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Źródło: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/195894-zbiorowe-pojecie-o-tym-jaka-jest-mlodziez-czesto-jest-kreowane-przez-masowe-media-skupiajace-sie-na-negatywnych-sensacjach-dr-grzelak-psycholog-o-polskiej-mlodziezy-nasz-wywiad, Fragment wywiadu z dr.Szymonem Grzelakiem.
  • Źródło: [w:] Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485, Ustawa z 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Źródło: Debata medyczna, dostępny w internecie: https://www.polskieradio.pl/7/172/Artykul/1439946,Jestes-uzalezniony-Dobrze-ci-z-tym.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida