Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ

Szkoła ponadpodstawowa
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie
Szkoła podstawowa
Technika
Etyka
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

MŁOKOZZ to narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 18-letniej młodzieży. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.