Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Etyka
Technika
Wiedza o społeczeństwie
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Podstawy przedsiębiorczości
Wiedza o społeczeństwie
Biznes i zarządzanie
Udostępnij

MŁOKOZZ to narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych uczniów ze wszystkich grup wiekowych, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum oraz 18‑letniej młodzieży. Narzędzie odpowiadać ma na potrzeby doradców i uczniów, szczególnie tych, którzy kończą pewien etap edukacji i stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub pracy.

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.