Mnożenie ułamków zwykłych - sprawdzian

Test sprawdza poziom opanowania umiejętności mnożenia ułamków i liczb mieszanych, obliczania ułamka liczby oraz zastosowania tych działań do zadań tekstowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.