Moc prądu elektrycznego

Wstęp do tematu:Moc prądu elektrycznego. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię tabliczki znamionowej, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: określenie mocy; wzór na moc; rozumowanie wraz z rysunkiem obwodu elektrycznego prowadzące do uzyskania wzoru na moc prądu elektrycznego P=UI; wyjaśnienie symboli we wzorze na moc; rozpisanie jednego wata na jednostki podstawowe; opis doświadczenia, którego celem jest wyznaczenie mocy żarówki elektrycznej przy napięciu znamionowym (odczytanym na oprawce żarówki) wraz z rysunkiem przedstawiającym sposób połączenia elementów doświadczalnego obwodu elektrycznego; ciekawostkę związana z kosztami zużycia energii elektrycznej przy odkurzaniu; podanie form energii, na które może być zamieniona energia elektryczna; wyprowadzenie dwóch dodatkowych wzorów na moc prądu elektrycznego; ciekawostkę związaną z działaniem żarówki (wraz ze zdjęciem świecącej żarówki); trzy przykłady rozwiązania zadania obliczeniowego; dwa ćwiczenia interaktywne.

Zasób zawiera: dwa sformułowania podsumowujące; dwa polecenia dla ucznia - zadania tekstowe obliczeniowe.

Zasób zawiera zestaw czterech ćwiczeń interaktywnych różnego typu (połącz w pary, wybierz dokończenia zdania, wypełnij puste miejsca).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida