Modele węglowodorów nienasyconych

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia
Udostępnij

Modele węglowodorów nienasyconych. Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu SCHOLARIS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida